يکشنبه, 16 آذر 1399
  • ساعت : ۱۱:۱۶:۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ 
  • کد خبر : ۱۹۳۲۱۵
بخشنامه شماره 54/18556 مورخ 1399/2/17 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار كل كشور درخصوص رویه حسابداری انتقال تنخواه گردان پرداخت سال 1398 به سال 1399

بخشنامه شماره 54/18556 مورخ 1399/2/17 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور درخصوص رویه حسابداری انتقال تنخواه گردان پرداخت سال 1398 به سال 1399

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۵

برچسب ها

    5.7.13.0
    V5.7.13.0