چهارشنبه, 8 بهمن 1399
  • ساعت : ۲:۴۸:۲۷
  • تاريخ :
     ۱۳۸۸/۰۸/۱۹ 
  • کد خبر : ۱۳۶۷۲۰
گزیده ای از استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی

 

گزيده اي از استانداردهاي بين المللي حسابداري بخش عمومي

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.13.0
    V5.7.13.0