چهارشنبه, 8 بهمن 1399
  • ساعت : ۱۱:۴۴:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ 
  • کد خبر : ۲۰۰۱۸۹
نامه شماره 2/142488 مورخ 1399/7/12 در خصوص افزودن استانداردهای حسابداری بخش عمومی كشور و نظام حسابداری بخش عمومی در آزمون ورودی كارشناسی ارشد

نامه شماره 2/142488 مورخ 1399/7/12 در خصوص افزودن استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور و نظام حسابداری بخش عمومی در آزمون ورودی کارشناسی ارشد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.13.0
    V5.7.13.0