چهارشنبه, 8 بهمن 1399
  • ساعت : ۱۲:۳:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 
  • کد خبر : ۱۹۵۵۸۶
در اجرای مصوبه جلسه ستاد ملی مدیریت كرونا مورخ 1399/1/24 اصلاحیه تفاهم نامه شماره 54/251102 مورخ 1398/12/24 ابلاغ میشود.

در اجرای مصوبه جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/1/24 اصلاحیه تفاهم نامه شماره 54/251102 مورخ 1398/12/24 در خصوص نحوه گزارشگری وجوه مصرف نشده انتقالی، واریز وجوه به خزانه، مهلت ارایه صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی دستگاههای اجرایی و صورت حساب عملکرد بودجه سال 1398 کل کشور ابلاغ میشود.

 

تفاهم نامه

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.13.0
    V5.7.13.0