چهارشنبه, 8 بهمن 1399
  • ساعت : ۱۴:۶:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ 
  • کد خبر : ۱۹۹۴۵۶
    /  2
قابل توجه ادارات كل امور اقتصادی و دارایی استانها- اداره هماهنگی و تلفیق حسابها

بخشنامه شماره 54/93477 مورخ 99/6/26 این اداره کل در خصوص تمدید مهلت ارسال عملکرد سال 1398 استان

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.13.0
    V5.7.13.0