چهارشنبه, 8 بهمن 1399
  • ساعت : ۱۲:۵۴:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ 
  • کد خبر : ۱۹۵۸۶۹
بخشنامه شماره 54/53675 مورخ 1399/4/22 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار كل كشور در خصوص ارسال منابع غیربودجه ای موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

بخشنامه شماره 54/53675 مورخ 1399/4/22 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص ارسال منابع غیربودجه ای موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.13.0
    V5.7.13.0