چهارشنبه, 8 بهمن 1399
  • ساعت : ۱۴:۴۹:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ 
  • کد خبر : ۱۹۴۷۴۹
صورتجلسه مشترك معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار كل كشور و دیوان محاسبات در خصوص ابلاغ اعتبار موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومی كشور برای وجوه مصرف نشده اعتبارات سال 1398 كل كشور

صورتجلسه مشترک معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور و دیوان محاسبات در خصوص ابلاغ اعتبار موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور برای وجوه مصرف نشده اعتبارات سال 1398 کل کشور

صورتجلسه

امتیاز :  ۳.۵۰ |  مجموع :  ۴

برچسب ها

    5.7.13.0
    V5.7.13.0