چهارشنبه, 9 مهر 1399
  • ساعت : ۱۳:۲۲:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 
  • کد خبر : ۱۹۲۲۴۸
در اجرای مصوبه جلسه ستاد ملی مدیریت كرونا مورخ 99/1/24اصلاحیه تفاهم نامه شماره 54/251102 مورخ 99/12/24 در خصوص نحوه گزارشگری وجوه مصرف نشده انتقالی، واریز وجوه به خزانه، مهلت ارائه صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی دستگاههای اجرایی و صورت حساب عملكرد بودجه سال 1399 كل كشور ابلاغ می شود.

در اجرای مصوبه جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 99/1/24اصلاحیه تفاهم نامه شماره 54/251102 مورخ 99/12/24 در خصوص نحوه گزارشگری وجوه مصرف نشده انتقالی، واریز وجوه به خزانه، مهلت ارائه صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی دستگاههای اجرایی و صورت حساب عملکرد بودجه سال 1399 کل کشور ابلاغ می شود.

 

اصلاحیه تفاهم نامه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.12.0
    V5.7.12.0