بخشنامه شماره 54/294612 مورخ 1397/12/27 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص نحوه رسیدگی به اسناد مالی سال 1397 در اجرای بند (1) ماده (16) قانون الحاق (2)

1398/1/18 يكشنبه

بخشنامه شماره 54/294612 مورخ 1397/12/27 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص نحوه رسیدگی به اسناد مالی سال 1397 در اجرای بند (1) ماده (16) قانون الحاق (2)

قانون بودجه سال 1398 کل کشور ابلاغ شد.

1398/1/6 سه‌شنبه

قانون بودجه سال 1398 کل کشور ابلاغ شد.

بخشنامه شماره 54/296440 مورخ 1397/12/28 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص ایجاد وحدت رویه و رفع ابهام در خصوص زمان برگشت مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1397

1398/1/6 سه‌شنبه

بخشنامه شماره 54/296440 مورخ 1397/12/28 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص ایجاد وحدت رویه و رفع ابهام در خصوص زمان برگشت مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1397

بخشنامه شماره 54/297003 مورخ 1397/12/28 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص رویه حسابداری برای ثبت رویدادهای مرتبط با تسویه مطالبات شرکت سهامی بیمه ایران، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و شرکتهای دارویی از محل واگذاری اسناد خزانه اسلامی اخ

1398/1/6 سه‌شنبه

بخشنامه شماره 54/297003 مورخ 1397/12/28 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص رویه حسابداری برای ثبت رویدادهای مرتبط با تسویه مطالبات شرکت سهامی بیمه ایران، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و شرکتهای دارویی از محل واگذاری اسناد خزانه اسلامی اخ

بخشنامه شماره 54/294293 مورخ 1397/12/27 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص ابلاغ دستورالعمل حسابداری پروژه ترسیب کربن مناطق بیابانی

1397/12/28 سه‌شنبه

بخشنامه شماره 54/294293 مورخ 1397/12/27 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص ابلاغ دستورالعمل حسابداری پروژه ترسیب کربن مناطق بیابانی

ابلاغ نقشه راه اجرای کامل حسابداری تعهدی توسط معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور

1397/12/26 يكشنبه

ابلاغ نقشه راه اجرای کامل حسابداری تعهدی توسط معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور

بيشتر

اخبار

بيشتر

دسترسی سریع

آلبوم تصاوير
بيشتر
اهم مطالب آموزشی
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^