اظهار نظر در خصوص تهیه دستورالعمل اجرای نحوه حسابرسی صورتهای مالی موضوع تبصره (2) ماده (4) آیین نامه اجرایی بنده های (الف)، (ب) و (پ) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

1398/6/25 دوشنبه

قابل توجه ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها- اداره هماهنگی و تلفیق حسابها

اظهار نظر در خصوص تهیه دستورالعمل اجرای نحوه حسابرسی صورتهای مالی موضوع تبصره (2) ماده (4) آیین نامه اجرایی بنده های (الف)، (ب) و (پ) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تقدیم اصلاحیه صورت حساب عملكرد بودجه سال 1396 و سنوات قبل به هیات دولت

1398/6/12 سه‌شنبه

تقدیم اصلاحیه صورت حساب عملكرد بودجه سال 1396 و سنوات قبل به هیات دولت

آموزش الزامات اقلام مقایسه ای صورتهای مالی _یادداشت 3-41

1398/6/3 يكشنبه

آموزش الزامات اقلام مقایسه ای صورتهای مالی _یادداشت 3-41

دسترسی کلیه دستگاههای اجرایی کشور به شبکه ملی اطلاعات

1398/5/23 چهارشنبه

قابل توجه کلیه دستگاههای اجرایی کشور

دسترسی کلیه دستگاههای اجرایی کشور به شبکه ملی اطلاعات

بخشنامه شماره 57/98520 مورخ 1398/5/15 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص تمدید مهلت ارایه مدارک و مستندات اوراق بهادار (اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسلامی) به عامل واگذاری (بانک ملی ایران)

1398/5/19 شنبه

بخشنامه شماره 57/98520 مورخ 1398/5/15 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص تمدید مهلت ارایه مدارک و مستندات اوراق بهادار (اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسلامی) به عامل واگذاری (بانک ملی ایران)

بخشنامه شماره 54/98531 مورخ 1398/5/15 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1397 کل کشور و ارسال صورت های مالی سال 1397

1398/5/16 چهارشنبه

بخشنامه شماره 54/98531 مورخ 1398/5/15 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1397 کل کشور و ارسال صورت های مالی سال 1397

بخشنامه شماره 54/89879 مورخ 98/5/5 اداره کل هماهنگی تلفیق حسابها در خصوص راهنمای ایجاد نام کاربری واحدهای ذیربط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سامانه سناما

1398/5/7 دوشنبه

قابل توجه ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها- اداره هماهنگی و تلفیق حسابها

بخشنامه شماره 54/89879 مورخ 98/5/5 اداره کل هماهنگی تلفیق حسابها در خصوص راهنمای ایجاد نام کاربری واحدهای ذیربط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سامانه سناما

بيشتر

اخبار

بيشتر

دسترسی سریع

آلبوم تصاوير
بيشتر
اهم مطالب آموزشی
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^