اخبار

1398/5/26 شنبه

بخشنامه شماره 272242 مورخ 1398/5/22 سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص اجرای بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور به منظور تسویه و تهاتر بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با بدهی اشخاص یاد شده به دولت یا بانکها و موسسات اعتبار


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^