اخبار

1398/4/18 سه‌شنبه

مصوبه شماره 43756/ت56687 مورخ 1398/4/15 هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند (و)و جزء های (3-2) و (4-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^