اخبار

1398/4/17 دوشنبه

مصوبه شماره 186825 مورخ 1398/4/15 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1398


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^