اخبار

1398/4/12 چهارشنبه

تصویب نامه شماره 39787/ت56703ه مورخ 1398/4/5 هیات وزیران در خصوص تخصیص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از سیل و سایر حوادث غیر مترقبه در سال جاری


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^