اخبار

1397/5/23 سه‌شنبه

بخشنامه شماره 248559 مورخ 1397/5/18 سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص اجرای بنده (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم تبصره (20) و پیوست چهار بخش اول قانون بودجه سال 1397 کل کشور


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^