اخبار

1396/10/3 يكشنبه

نامه شماره 40300/434 مورخ 1396/9/25 دیوان محاسبات کشور در خصوص امکان منقضی نمودن پیش پرداخت با موجودی ها


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^