مطالب جدید
بخشنامه شماره 1316055 مورخ 96/5/15 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور راجع به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی دستگاههای اجرایی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^