1398/5/16 چهارشنبه

بخشنامه شماره 54/98531 مورخ 1398/5/15 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1397 کل کشور و ارسال صورت های مالی سال 1397


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^