1398/2/24 سه‌شنبه

بخشنامه شماره 54/27961 مورخ 1398/2/21 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص ارسال اطلاعات نهایی صورت توزیع حوالجات اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^