1398/2/7 شنبه

گزارش تصویری جلسه آموزشی در زمینه حسابداری دولتی و مدیریت مالی (PFM) در کشور هندوستان

گزارش تصویری جلسه آموزشی در زمینه حسابداری دولتی و مدیریت مالی (PFM)  در کشور هندوستان

فایل ارایه شده

عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^