1397/11/15 دوشنبه

ابلاغ دستورالعمل شماره 54/249993 مورخ 1397/11/13 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص ثبت های مکمل دستورالعمل حسابداری اوراق تسویه خزانه


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^