1397/11/10 چهارشنبه

فهرست ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانهای برتر در زمینه تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سال 1396 کل کشور

ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانهایی که در زمینه تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سال 1396 کل کشور و اجرای نظام حسابداری بخش عمومی بر اساس شاخص های ابلاغی بخشنامه شماره 54/28178 مورخ 1397/2/22 رتبه برتر را کسب نموده اند به شرح ذیل می باشد:
استانهای گروه یک : خراسان رضوی - خوزستان - آذربایجان غربی
استانهای گروه دو : کردستان - کرمانشاه - هرمزگان - سیستان و بلوچستان
استانهای گروه سه : چهارمحال و بختیاری - خراسان جنوبی
ضمنا ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانهایی که بابت صورتحساب عملکرد بودجه سال 1396 کل کشور نسبت به سال گذشته رتبه بالاتری کسب نموده اند به شرح ذیل می باشد :
گروه یک : تهران - البرز
گروه دو : مرکزی - زنجان
گروه سه : ایلام

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^