1396/11/23 دوشنبه

فهرست ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانهای برتر در زمینه تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سال 1395 کل کشور

ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانهایی که در زمینه تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سال 1395 کل کشور و اجرای نظام حسابداری بخش عمومی بر اساس شاخص های ابلاغی طی بخشنامه شماره 54/24684 مورخ 96/2/17 رتبه برتر را کسب نموده اند به شرح ذیل می باشد :
استانهای گروه یک:
خوزستان - اصفهان - خراسان رضوی
استانهای گروه دو :
قزوین - کرمانشاه - گلستان - سیستان و بلوچستان
استانهای گروه سه :
خراسان جنوبی -  خراسان شمالی
ضمنا ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانهایی که بابت صورتحساب عملکرد بودجه سال 95 کل کشور نسبت به سال گذشته رتبه بالاتری کسب نموده اند به شرح جدول پیوست می باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^