1396/10/20 چهارشنبه

جلسه تقدیر از همکاران اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری با حضور جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور


عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^