1396/9/20 دوشنبه

برگزاری روز حسابدار با حضور مدیر کل و معاون اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها در استان زنجان

بزرگداشت روز حسابدار در استان زنجان با حضور مسئولین استان و مدیرکل و معاون اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها برگزار شد و اهم مطالب مطرح شده در این همایش به شرح ذیل است:
مسیر اجرای حسابداری تعهدی مسیر بلند مدتی است، اکنون ما در ابتدای راه قرار داریم و سال به سال باید بر کیفیت اطلاعات و دقت تحلیل ها افزوده شود.باید به دستگاه ها اجازه داده شود مانده مصرف نشده خود را به سال بعد انتقال دهند. این امر موجب می شود گزارش های مالی به موقع ارائه شود.تایید بهای تمام شده باید توسط ذیحسابان دستگاه های اجرایی صورت گیرد و رد یادداشت های همراه صورت های مالی افشا شود. بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد یک رویکرد خروجی محور است و مبنای اصلی و اولیه برای تخصیص منابع آن بهای تمام شده ای است که بایستی توسط سیستم حسابداری محاسبه گشته و در اختیار بخش بودجه قرار گیرد.
او با اشاره به بحث گزارشگری مالی اظهار داشت: در کل دنیا حسابداری و گزارشگری مالی در کنار هم هستند و این گزارش ها باید به گونه ای باشد که بتواند تمام نیازها را پوشش دهد. در حال حاضر تهیه صورت های مالی از اهمیت بالایی برخودار است که آنهم به عهده حسابداران بوده و لازمه آن شناسایی درست رویدادهای مالی، انعکاس درست آنها در صورت های مالی و ارزشیابی منصفانه رویدادها، دارایی ها، بدهی ها، درآمدها و هزینه هاست.
فعال قیومی افزود: این امر مستلزم وجود زیرسیستم هاست که از اهمیت بالایی برخوردارند و اگر بحث فناوری اطلاعات وجود نداشته باشد ما در انجام وظایف خود موفق نخواهیم بود  چراکه به ما کمک می کنند تحلیل های خوبی در اختیار مدیران قرار دهیم.

عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^