مطالب جدید
استانهای برتر در ارزیابی عملکرد سال 1395 اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری مربوط به صورتحساب عملکرد بودجه سال 1394 کل کشور و صورتهای مالی سال 1394
استانهای برتر در تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سال 1394 کل کشور و اجرای نظام حسابداری بخش عمومی به تفکیک گروه طبقه بندی شده توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع :
گروه اول : از تعداد 10 استان 
مازندران - اصفهان - خوزستان
گروه دوم : از تعداد 13 استان 
کرمانشاه- زنجان - هرمزگان - بوشهر
گروه سوم : از تعداد 8 استان 
خراسان شمالی - لرستان

استانهایی که نسبت به سال قبل امتیاز بالاتری کسب نموده اند عبارتند از :
آذربایجان شرقی،  البرز، تهران، خراسان رضوی، قزوین، گیلان، اردبیل، یزد

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^