اعتبارات و تملک دارایی های سرمایه ای
مدارک مورد نیاز صورت‌های مالی ماهانه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
 
بخشنامه فهرست مدارک مورد نیاز در تهیه صورت‌های مالی ماهانه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی
 
امتیاز دهی
 
 

^