اخبار

1395/12/7 شنبه

تصویب نامه شماره 150900/ت53405ه هیات وزیران در خصوص احتساب مطالبات و بدهی های ناشی از آرای قطعی و لازم الاجرای موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور ...و نظایر آن به عنوان مطالبات و بدهی دولت بدون نیاز به بررسی توسط سازمان حسابرسی


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^