1395/11/10 يكشنبه

ابلاغ دستورالعمل حسابداری خزانه، صورت گردش نقدی خزانه و تراز دریافت و پرداخت خزانه


فايل هاي مربوطه :
تراز دريافت و پرداخت خزانه.pdf61.974 KB
حسابداري خزانه کل.pdf1.57 MB
صورت گردش نقدي خزانه.pdf57.244 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^