1395/11/23 شنبه

جلسات آموزشی نسخه سال 1395 نظام حسابداری بخش عمومی برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی برگزار شد.

در راستای تحقق اهداف مقرر در بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و آئین نامه اجرایی آن، از اواسط دی ماه سال جاری تاکنون مجموعا" 1432 نفر ساعت کارگاه آموزشی تغییرات نسخه سال 1395 نظام حسابداری بخش عمومی نسبت به سال 1394 برای نمایندگان ( معاون ذیحساب و مسئول تنظیم حساب ) وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی برگزار گردیده است.

عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^