تماس با ما
وزارت امور اقتصادی و دارائی
اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری
نشانی: تهران- میدان امام خمینی-خیابان باب همایون-وزارت امور اقتصادی و دارائی- طبقه سوم - اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابهاو روشهای حسابداری
 کدپستی :  1114943661
نمابر :   33967237-021

مسول دفتر  3161

معاون کل آقای مشکین فام  3148

معاون کل آقای صبائی 3134


آ
قای ابراهیمی سرپرست گروه تدوین روشهای حسابرسی و حسابداری دولتی 3163     آقای کاظم پور رئیس اداره حسابرسی شرکتهای دولتی     3435

آقای قاسمی رئیس اداره حسابرسی وزارتخانه ها و نهادها   3162                                    

 
خانم عرب رئیس اداره  حسابرسی موسسات دولتی 3486     
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^