بخشنامه بودجه سال 1399 توسط رییس محترم جمهور ابلاغ شد.

1398/7/15 دوشنبه

قابل توجه کلیه دستگاههای اجرایی کشور

بخشنامه بودجه سال 1399 توسط رییس محترم جمهور ابلاغ شد.

اظهار نظر در خصوص تهیه دستورالعمل اجرای نحوه حسابرسی صورتهای مالی موضوع تبصره (2) ماده (4) آیین نامه اجرایی بنده های (الف)، (ب) و (پ) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

1398/6/25 دوشنبه

قابل توجه ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها- اداره هماهنگی و تلفیق حسابها

اظهار نظر در خصوص تهیه دستورالعمل اجرای نحوه حسابرسی صورتهای مالی موضوع تبصره (2) ماده (4) آیین نامه اجرایی بنده های (الف)، (ب) و (پ) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تقدیم اصلاحیه صورت حساب عملكرد بودجه سال 1396 و سنوات قبل به هیات دولت

1398/6/12 سه‌شنبه

تقدیم اصلاحیه صورت حساب عملكرد بودجه سال 1396 و سنوات قبل به هیات دولت

آموزش الزامات اقلام مقایسه ای صورتهای مالی _یادداشت 3-41

1398/6/3 يكشنبه

آموزش الزامات اقلام مقایسه ای صورتهای مالی _یادداشت 3-41

دسترسی کلیه دستگاههای اجرایی کشور به شبکه ملی اطلاعات

1398/5/23 چهارشنبه

قابل توجه کلیه دستگاههای اجرایی کشور

دسترسی کلیه دستگاههای اجرایی کشور به شبکه ملی اطلاعات

بخشنامه شماره 57/98520 مورخ 1398/5/15 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص تمدید مهلت ارایه مدارک و مستندات اوراق بهادار (اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسلامی) به عامل واگذاری (بانک ملی ایران)

1398/5/19 شنبه

بخشنامه شماره 57/98520 مورخ 1398/5/15 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص تمدید مهلت ارایه مدارک و مستندات اوراق بهادار (اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسلامی) به عامل واگذاری (بانک ملی ایران)

بخشنامه شماره 54/98531 مورخ 1398/5/15 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1397 کل کشور و ارسال صورت های مالی سال 1397

1398/5/16 چهارشنبه

بخشنامه شماره 54/98531 مورخ 1398/5/15 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1397 کل کشور و ارسال صورت های مالی سال 1397

بيشتر

اخبار

بيشتر

دسترسی سریع

آلبوم تصاوير
بيشتر
اهم مطالب آموزشی
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^