پروتکل تبادل الکترونیکی گزارش های مالی واحدهای گزارشگر بخش عمومی نسخه 2.5 اصلاحیه شماره 8

1398/4/18 سه‌شنبه

پروتکل تبادل الکترونیکی گزارش های مالی واحدهای گزارشگر بخش عمومی نسخه 2.5 اصلاحیه شماره 8

قابل توجه ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها- اداره هماهنگی و تلفیق حسابها

1398/4/17 دوشنبه

قابل توجه ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها- اداره هماهنگی و تلفیق حسابها

بخشنامه شماره 54/69864 مورخ 1398/4/15 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور برای واحدهای گزارشگر مشمول موضوع تصویب نامه شماره 4471/ت56434ه مورخ 1398/1/21هیات محترم وزیران و اصلاحیه شماره 56434/4663 مورخ 24/1/1398 دبیر محترم هیات دولت

1398/4/16 يكشنبه

بخشنامه شماره 54/69864 مورخ 1398/4/15 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور برای واحدهای گزارشگر مشمول موضوع تصویب نامه شماره 4471/ت56434ه مورخ 1398/1/21هیات محترم وزیران و اصلاحیه شماره 56434/4663 مورخ 24/1/1398 دبیر محترم هیات دولت

بخشنامه شماره 54/69066 مورخ 1398/4/12 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص ابلاغ دستورالعمل حسابداری حواله ارزی

1398/4/15 شنبه

بخشنامه شماره 54/69066 مورخ 1398/4/12 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص ابلاغ دستورالعمل حسابداری حواله ارزی

بخشنامه شماره 54/61671 مورخ 1398/4/3 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص مهلت ارسال صورتهای مالی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

1398/4/5 چهارشنبه

بخشنامه شماره 54/61671 مورخ 1398/4/3 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص مهلت ارسال صورتهای مالی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

بخشنامه شماره 54/47092 مورخ 1398/3/13 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص اعلام شاخص های ارزیابی عملکرد ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها

1398/3/25 شنبه

بخشنامه شماره 54/47092 مورخ 1398/3/13 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص اعلام شاخص های ارزیابی عملکرد ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها

بيشتر

اخبار

بيشتر

دسترسی سریع

آلبوم تصاوير
بيشتر
اهم مطالب آموزشی
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^